Wczytuję...

Misja i wizja

WIZJA ECIU

"Wierzymy w ogólnoeuropejski ekosystem oparty na otwartej i włączającej współpracy łączącej interesariuszy społecznych, naukowców i osoby uczące się, aby udzielić europejskich odpowiedzi na przyszłe wyzwania społeczne. Tworzymy przestrzeń do rozwiązywania wielodyscyplinarnych wyzwań w przedsiębiorczy i innowacyjny sposób oraz zapewniamy zindywidualizowane możliwości uczenia się i kariery na poziomie europejskim, co umożliwia nowatorski model uniwersytecki oparty na współtworzeniu."

MISJA ECIU

"Uniwersytet ECIU to efektywna, otwarta agora na poziomie europejskim, służąca rozwiązywaniu wielodyscyplinarnych wyzwań społecznych, prowadzeniu badań naukowych i uczeniu się przez całe życie. Tworzymy inspirujący model prawdziwego europejskiego uniwersytetu z korzyścią dla społeczeństwa europejskiego."

WARTOŚCI UNIWERSYTETU ECIU

Badania naukowe, edukacja i innowacje na Uniwersytecie ECIU odzwierciedlają nasze wartości:

  • Jakość akademicka

  • Przedsiębiorczy sposób myślenia

  • Otwarty ekosystem

  • Efektywność i elastyczność

  • Spersonalizowana, inkluzyjna społeczność

  • Wpływ na społeczeństwo

  • Stabilność w przyszłości

ZOBACZ WIZJĘ ECIU 2030

 

Image