Wczytuję...

Co to jest ECIU?

European Consortium of Innovative Universities (Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów), założone w 1997 roku, jest siecią uczelni o międzynarodowej renomie ze względu na ich doświadczenie w dziedzinie innowacyjnej edukacji, badań, wymiany wiedzy i zarządzania w szkolnictwie wyższym.

Image
ECIU map

Czternastu członków konsorcjum łączy silne zaangażowanie w przedsiębiorczość, innowacyjne formy nauczania i uczenia się oraz wysokiej jakości badania naukowe. Pracując razem i ucząc się od siebie nawzajem, uniwersytety ECIU dążą do osiągnięcia doskonałości naukowej i edukacyjnej, która będzie miała rzeczywisty wpływ na biznes i społeczeństwo.

W odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi europejskie szkolnictwo wyższe, konsorcjum postanowiło zaproponować nowatorski model szkolnictwa wyższego na skalę europejską w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich (European University Initiative).

W 2019 r. Uniwersytet ECIU został wybrany jako jedna z pierwszych sieci uniwersytetów europejskich w ramach programu Erasmus +, która ma stać się pełnoprawnym uniwersytetem europejskim z hybrydowym kampusem.

Pod koniec 2021 roku Politechnika Łódzka dołączyła do elitarnej sieci ECIU jako jedyna uczelnia w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ECIU.

Image