Wczytuję...

Edukacja oparta na wyzwaniach

Istotą Uniwersytetu ECIU jest podejście oparte na wyzwaniach - model, w którym osoby uczące się, nauczyciele i naukowcy współpracują z biznesem i społeczeństwem w celu rozwiązywania rzeczywistych wyzwań.

Model edukacyjny CBL

Image
CBL - Education Model

CBL to metoda skierowana na osoby uczące się, w której przejmują oni odpowiedzialność za wyzwania, definiują problemy, nad którymi chcą pracować, oraz zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do ich rozwiązania.

Nauczyciele kierują i ułatwiają pracę zespołową, pomagają uczniom w zarządzaniu zadaniami i umożliwiają im przejście do innowacyjnego myślenia.

Wyzwania i mikromoduły

Wyzwania (challenges) w formie rzeczywistych problemów są przekazywane przez partnerów biznesowych i publicznych (miasta, regiony, firmy itp.) i dotyczą kwestii ważnych dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Międzynarodowe i multidyscyplinarne zespoły wraz z moderatorem zespołu (zwanym "teamcherem") analizują wyzwanie i proponują rozwiązania.

Zespół lub indywidualni uczestnicy mogą zdobyć dodatkową wiedzę lub umiejętności, których brakuje im do rozwiązania wyzwania, wybierając mikromoduły. Mikromoduł to krótkie doświadczenie edukacyjne, które podnosi kompetencje w konkretnym obszarze związanym z wyzwaniem (np. gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważony rozwój itp.). Ponadto mikromoduły oferują kursy rozwijające umiejętności przekrojowe lub językowe. Mikromoduły są również dostępne niezależnie od wyzwań.

Zespoły mogą przedstawiać dalej proponowane przez siebie rozwiązania - mogą to być usługi, produkty, pytania badawcze, przedsięwzięcia typu start-up i spin-off.

Po pomyślnym ukończeniu wyzwania uczniowie otrzymują Certyfikat Uczestnictwa.

Dlaczego warto wziąć udział?

Studenci, pracujący, osoby uczące się przez całe życie

 • zdobycie nowych umiejętności poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów

 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym i multidyscyplinarnym środowisku

 • zaangażowanie się we współpracę z partnerami biznesowymi i społecznymi

 • pomoc w rozwiązywaniu lokalnych, krajowych i globalnych wyzwań

Kadra akademicka

 • zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie podejścia do edukacji opartego na wyzwaniach

 • przyjęcie w swojej pracy akademickiej podejścia do uczenia się opartego na wyzwaniach

 • zaproponowanie nowej oferty edukacyjnej na swojej uczelni

 • realny wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych

Partnerzy biznesowi i społeczni

 • rozwiązywanie problemów istotnych dla organizacji, stosując podejście oparte na wyzwaniach

 • zaangażowanie się we współpracę z uczelniami w zakresie transferu wiedzy i innowacji

 • pomoc w opracowaniu oferty edukacyjnej, która podniesie kluczowe umiejętności Twoich potencjalnych pracowników

Image