Wczytuję...

Wyzwania na całe życie

Uniwersytet ECIU to nowy model uniwersytetu bazujący na innowacjach, badaniach naukowych i edukacji opartych na wyzwaniach, integrujący potrzeby społeczeństwa, badań i przemysłu w celu zindywidualizowanego uczenia się.

Celem Uniwersytetu ECIU jest stworzenie otwartej i włączającej platformy dla studentów, nauczycieli i naukowców, aby rozwiązywać realne wyzwania społeczne, takie jak te wynikające z Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby pomóc Europie osiągnąć zrównoważony rozwój. Wspólnie z organizacjami publicznymi i przedsiębiorstwami rozwiązują oni wielodyscyplinarne wyzwania w przedsiębiorczy, innowacyjny sposób i zapewniają zindywidualizowane możliwości uczenia się przez całe życie i większe możliwości kariery.

Sprawdź aktualną ofertę wyzwań i mikromodułów na stronie ECIU

engage.eciu.eu
Image