Wczytuję...

Badania oparte na wyzwaniach

Uniwersytet ECIU wdraża nowy model badań i innowacji, oparty na wirtualnym środowisku współpracy, w którym naukowcy i badacze z uniwersytetów członkowskich wspólnie podejmują inicjatywy badawcze i działania projektowe.

Kluczową inicjatywą jest Instytut Badawczy Uniwersytetu ECIU na rzecz Inteligentnych Regionów Europy - SMART-ER. Jest to sojusz na rzecz badań, innowacji i edukacji, umożliwiający wszystkim uniwersytetom członkowskim wspólne rozwiązywanie złożonych wyzwań społecznych w ramach Celu 11 SDG ONZ (Zrównoważone miasta i społeczności). SMART-ER wraz z różnymi grupami interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym promuje dialog ze społeczeństwem i pracuje zgodnie ze wspólnym programem badań i innowacji (R&I). Projekt SMART-ER jest realizowany w ramach unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020", w części "Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa" (SwafS).

SMART-ER oferuje dwie inicjatywy - SMART-ER Academy i Seed Programme.

SMART-ER Academy

Akademia SMART-ER oferuje nowatorskie podejście do programów szkoleniowych bazujące na metodzie uczenia się opartego na wyzwaniach (CBL) dla naukowców na wszystkich etapach kariery zawodowej, koncentrując się na połączeniu umiejętności szkoleniowych, kompetencji wybiegających w przyszłość, umiejętności w zakresie Otwartej Nauki, integralności badawczej, kompetencji interdyscyplinarnych i przedsiębiorczości.

Dostępne są dwa programy szkoleniowe: Online PhD Training Programme oraz Open Science and Leadership Blended-Training Programme.

Seed Programme

SMART-ER Seed Programme wspiera rozwój kariery naukowej i realizację wspólnego programu badawczo-rozwojowego poprzez szkolenia, mobilność i zaangażowanie w międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę naukowców z Uniwersytetu ECIU w zakresie SDG11 ONZ.

Seed Programme promuje wspólną opiekę (współprowadzenie doktorantów i doktoratów przemysłowych), współpracę międzyinstytucjonalną (mobilność mieszana w celu tworzenia sieci) oraz wysokiej jakości wyniki badań (projekty SMART-ER Seed).

Image