Wczytuję...

Badania oparte na wyzwaniach

Uniwersytet ECIU wdraża nowy model badań i innowacji, oparty na wirtualnym środowisku współpracy, w którym naukowcy i badacze z uniwersytetów członkowskich wspólnie podejmują inicjatywy badawcze i działania projektowe.

ECIU oferuje naukowcom:

 • Więcej projektów i możliwości współpracy w ramach konsorcjum
 • Społeczność naukową do wymiany myśli i pomysłów (R&I HUB)
 • Łatwy sposób na znalezienie partnerów do projektów
 • Fundusz Mobilności Naukowców
 • 5 głównych obszarów badawczych
 • Wydarzenia i warsztaty dla naukowców 

Strategia badawcza Uniwersytetu ECIU ma na celu sprostanie złożonym wyzwaniom badawczym.
Program badań i innowacji ECIU został opracowany w ramach procesu współtworzenia, a tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania zostały zidentyfikowane przez naukowców jako źródło wskazówek i inspiracji. ECIU buduje otwarte, interdyscyplinarne społeczności naukowców i interesariuszy współpracujących w celu sprostania wyzwaniom społecznym w 5 obszarach tematycznych:

 • Energia i zrównoważony rozwój
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Transport i mobilność
 • Odporne społeczności
 • Nauka obywatelska

Fundusz Mobilności Naukowców

Uniwersytet ECIU dokłada wszelkich starań, aby jego naukowcy współpracowali pomiędzy wszystkimi instytucjami członkowskimi.
Naukowiec z dowolnej uczelni ECIU może ubiegać się o grant na podróż i powiązane koszty, aby odwiedzić naukowców z innej uczelni w celu nawiązania i rozszerzenia współpracy naukowej. 
Uniwersytet ECIU dostrzega znaczenie rozwijania ponadnarodowej i multidyscyplinarnej współpracy między naukowcami z różnych instytucji członkowskich.  

Cel Funduszu Mobilności Naukowców Uniwersytetu ECIU:
 • Promowanie interakcji i wzmacnianie współpracy badawczej między naukowcami we wszystkich instytucjach członkowskich ECIU University.
 • Wspieranie międzynarodowej doskonałości badawczej i poprawa wysokiej jakości wyników badań na Uniwersytecie ECIU, na przykład w zakresie wspólnych wniosków o finansowanie badań, publikacji i projektów badawczych.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego naukowców poprzez zdobywanie specjalistycznej wiedzy opartej na doświadczeniu i dobrych praktykach w innej instytucji członkowskiej.
 • Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości zaplecza badawczego w instytucjach członkowskich Uniwersytetu ECIU.

Aby dowiedzieć się więcej o Funduszu Mobilności Naukowców Politechniki Łódzkiej, skontaktuj się z:

Centrum Wspierania Nauki

ECIU Research & Innovation HUB

ECIU RESEARCH and Innovation Hub to:

 • Wskazówki ekspertów
 • Informacje o dostępnych funduszach i konkursach
 • Zaproszenia na wydarzenia i warsztaty
 • Społeczność badawczo-rozwojowa z 14 uniwersytetów

Na Uniwersytecie ECIU oferujemy naukowcom platformę, na której mogą nawiązywać kontakty, współpracować i łączyć się z interesariuszami z firm i instytucji.
Wspólnie dążymy do stworzenia globalnej i zróżnicowanej społeczności, która współpracuje, aby inspirować postęp.
R&I Hub to cyfrowa społeczność, której celem jest łączenie naukowców z kolegami i interesariuszami, zapewniając im przestrzeń do networkingu, komunikacji i współpracy w ramach społeczności ECIU.

Image