Wczytuję...

Innowacje oparte na wyzwaniach

Aby wspierać formułowanie odpowiednich wyzwań dla celów edukacyjnych i badawczych, ECIU tworzy system innowacji opartych na wyzwaniach. Jest to możliwe dzięki ustanowieniu i zarządzaniu arenami partnerskimi i Hubami Innowacji, a także stworzeniu nowego modelu waloryzacji wyników.

Huby Innowacji to współtworzone fizyczne/wirtualne środowiska służące zaangażowaniu odpowiednich interesariuszy, definiowaniu i weryfikacji wyzwań.

Image