Wczytuję...

Uniwersytet ECIU

Uniwersytet ECIU jest pierwszym europejskim uniwersytetem, w którym studenci, nauczyciele i naukowcy współpracują z regionami, miastami i przedsiębiorstwami w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów wymagających specyficznego europejskiego i zarazem wielodyscyplinarnego podejścia.

Kluczowymi elementami Uniwersytetu ECIU są:

 • OTWARTA SPOŁECZNOŚĆ

  Uniwersytet ECIU bazuje na modelu innowacji, badań naukowych i edukacji opartej na wyzwaniach (challenges), integrując potrzeby społeczeństwa, badań i przemysłu w celu zindywidualizowanego uczenia się. Uniwersytet ECIU to ogólnoeuropejski ekosystem, w którym zapotrzebowanie na innowacje płynnie łączy się ze zmotywowanymi jednostkami i zespołami wnoszącymi wkład w rozwój Europy i jej regionów. Hybrydowa, cyfrowa przestrzeń pozwoli społecznościom na współpracę ponad granicami.

 • EUROPEJSKA EDUKACJA I BADANIA NAUKOWE

  Uniwersytet ECIU to innowacyjna platforma połączonej europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Główny nacisk w edukacji kładziemy na wysoce zindywidualizowane, elastyczne ścieżki kształcenia oparte na wyzwaniach, z silnym naciskiem na mikropoświadczenia (microcredentials). Europejskie mikropoświadczenia stanowią podstawę ścieżek edukacyjnych oferowanych przez Uniwersytet ECIU.
   

  Dla kadry akademickiej, Uniwersytet ECIU jest elastyczną i efektywną platformą testową dla nowatorskich metod kształcenia ponad granicami. Stanowi podatny grunt dla tworzenia nowych modeli edukacyjnych i badawczych, jest przestrzenią do prowadzenia otwartych badań i innowacji oraz nawiązywania kontaktów z wieloma interesariuszami na różnych poziomach w całej Europie.
   

  Program badawczy ECIU opiera się na potrzebach społeczeństwa i jest integralnie związany z edukacją. Na Uniwersytecie ECIU naukowcy prowadzą otwarte badania naukowe, rozwijają innowacje i swoje kariery zawodowe, przemieszczając się między organizacjami interesariuszy Uniwersytetu ECIU w sposób międzysektorowy.

 • INNOWACYJNY MODEL WSPÓŁTWORZENIA

  Uniwersytet ECIU stawia na współtworzenie. Pracujemy i tworzymy wartość, tym samym stawiając w centrum naszych studentów i partnerów. Wspieramy naszych współpracowników, aby byli aktywni i działali na rzecz społeczności i społeczeństwa, jednocześnie współtworząc wartość dla samych siebie.
   

  Dla studentów, udział w Uniwersytecie ECIU jest istotną częścią ich rozwoju osobistego i planowania kariery, zapewniając spersonalizowany i inteligentny dostęp do najnowszej wiedzy, rówieśników i pracodawców. Osoby uczące się mają możliwość pracy i nauki z różnymi podmiotami w całej Europie.
   

  Dla organizacji prywatnych i publicznych, Uniwersytet ECIU oznacza dostęp i stały udział w kształtowaniu wiedzy i talentów, a także otwartą, kreatywną współpracę. Miasta i regiony łączą się w celu maksymalizacji korzyści płynących z ekosystemu, a przedsiębiorstwa znajdują korzyści w podobnie myślących interesariuszach, naukowcach i studentach.

 • NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE

  Transformacja cyfrowa leży u podstaw Uniwersytetu ECIU, umożliwiając innowacje w edukacji i badaniach naukowych. W 2030 r. Uniwersytet ECIU będzie funkcjonował jako hybrydowa, cyfrowa przestrzeń edukacyjna, otwarta na innowacje i wiedzę, odpowiednia dla nisko kosztowych, wysokiej jakości i zorientowanych na ludzi usług. Szeroko stosujemy najnowocześniejsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i Big Data, oraz testujemy nowe koncepcje.

Zobacz krótki film o wizji jak Uniwersytet ECIU będzie się rozwijał do 2030.

Image