Wczytuję...

3 Europejskie sojusze uniwersytetów podejmują współpracę

Body

Uniwersytet ECIU, do którego należy Politechnika Łódzka, oraz 2 inne konsorcja, YUFE i EPICUR, będą przewodzić innowacyjnemu podejściu do wypracowania Europejskiego Stopnia Naukowego. Wraz z dwoma innymi Europejskimi Sojuszami Uniwersytetów, Uniwersytet ECIU poprowadzi projekt pilotażowy mający na celu wypracowanie przyszłego Europejskiego Stopnia Naukowego i pilotowanie innowacyjnego podejścia do tej kwestii przy silnym wsparciu Komisji Europejskiej.

31 sty. 2023
ECIU-life

Europejski Stopień Naukowy jest okazją do wprowadzenia innowacji w naszej edukacji i pogłębienia europejskiego wymiaru w nauce. W ten sposób zobowiązujemy się do bycia odważnym, pozostawania w czołówce, odpowiadania na potrzeby społeczne i wychodzenia poza tradycyjne modele uczenia się.

Projekt FOCI (Future-Proof Criteria for Innovative European Education- Przyszłościowe kryteria innowacyjnej edukacji europejskiej) - w którym uczestniczą członkowie sojuszy ECIU, YUFE i EPICUR - został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ w celu zbadania i pilotowania możliwych kryteriów, które będą podstawą przyszłego Europejskiego Stopnia Naukowego.

Prawdziwie innowacyjna i integracyjna wizja edukacji, która łączy ECIU, YUFE i EPICUR, jest silnie widoczna w celach projektu FOCI, polegających na współpracy z zainteresowanymi stronami, pilotowaniu pierwszych wyników i wydawaniu zaleceń dotyczących polityki jako konkretnych narzędzi służących opracowaniu koncepcji Europejskiego Stopnia Naukowego. W celu wygenerowania konkretnych dowodów na wartość dodaną Europejskiego Stopnia Naukowego, projekt FOCI obejmuje wśród swoich kluczowych działań pilotaż kryteriów stopni naukowych w kontekście zbioru wspólnych programów nauczania i innych modeli edukacyjnych proponowanych przez trzy sojusze.

Projekt będzie realizowany przez rok (marzec 2023 - marzec 2024) i wzmocni bliskie partnerstwo i współtworzenie sojuszu z różnymi zainteresowanymi stronami z sektora szkolnictwa wyższego, w tym ze studentami, z przedstawicielami rynku pracy, władzami krajowymi i agencjami zapewniania jakości (ze wszystkich krajów, w których znajdują się uczelnie partnerskie). Łącząc wszystkie te zainteresowane strony, FOCI zbada podstawowe potrzeby i oczekiwania wobec Europejskiego Stopnia Naukowego, z perspektywy nie tylko sektora szkolnictwa wyższego, ale także z szerszej perspektywy społecznej, a także istotne przeszkody regulacyjne, którymi należy się zająć na poziomie krajowym i europejskim, aby Europejski Stopień Naukowy stał się rzeczywistością w najbliższej przyszłości.

‍YUFE, ECIU i EPICUR to trzy sojusze Europejskich Uniwersytetów "pionierów", które pilotują innowacyjne modele Uniwersytetów Europejskich od 2019 r. i udowodniły już swoje zaangażowanie w fundamentalne przekształcenie sposobu świadczenia usług przez szkolnictwo wyższe w Europie. Uniwersytety z tych trzech sojuszy nawiązały współpracę w ramach projektu FOCI, aby przyczynić się do opracowania Europejskiego Stopnia Naukowego opartego na sprawdzonych danych.

Konsorcjum FOCI

  • Politechnika w Kownie (ECIU)
  • Politechnika Łódzka (ECIU)
  • Uniwersytet w Rijece (YUFE)
  • Uniwersytet w Antwerpii (YUFE)
  • Uniwersytet w Maastricht (YUFE)
  • Uniwersytet w Amsterdamie (EPICUR)
  • Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (EPICUR)
  • Uniwersytet w Strasburgu (EPICUR)

Image