Wczytuję...

Droga do uzyskania statusu prawnego przez Uniwersytety Europejskie

Body

Jak Uniwersytety Europejskie mogą osiągnąć głębszą, długoterminową i elastyczną formę współpracy? Przy wsparciu UE, Europejskie Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (ECIU) ma zbadać tę kwestię i możliwość nadania formy prawnej Uniwersytetom Europejskim.

01 lut. 2023
ECIU-life

ECIU, europejskie konsorcjum 13 europejskich uniwersytetów, będzie dążyć do wyższego poziomu systematycznej i trwałej współpracy opierając się na istniejącej sieci uczelni. Ułatwi to drogę do stworzenia pełnoprawnego uniwersytetu europejskiego, a jest to temat zajmujący ważne miejsce w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej.

W tym tygodniu UE przyjęła propozycję ECIU dotyczącą sposobu zbadania tej kwestii. ECIU chce pokonać przeszkody prawne dla osiągniecia głębszej, długoterminowej i elastycznej współpracy ponadnarodowej poprzez zaprojektowanie odpowiedniego zinstytucjonalizowanego instrumentu współpracy. Projekt rozpocznie się 1 marca, będzie trwał rok i opiewa na 250 000 euro.

Màrius Martínez, prezydent ECIU University, wyjaśnia: „Aby osiągnąć bardziej systematyczną współpracę, ECIU zbada potrzeby sojuszy uniwersyteckich w zakresie statusu prawnego. Status prawny uniwersytetów europejskich pomoże sprostać wysokim ambicjom w zakresie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji i poza nią. Pomoże uczelniom podejmować wspólne decyzje strategiczne, eksperymentować ze wspólną rekrutacją i opracowywać wspólne programy nauczania. Pomoże również połączyć zasoby oraz umiejętności ludzkie, techniczne, edukacyjne, badawcze i innowacyjne oraz dane i nie tylko, obejmując wszystkie misje uniwersytetów i pełny kwadrat wiedzy”.

ECIU będzie ściśle współpracować ze swoimi uczelniami członkowskimi, władzami krajowymi i organizacjami europejskimi, takimi jak European University Alliances 4EU+, Una Europa, EU-Conexus, Charm-EU i European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Eucor.

W projekcie ESEU (Europejski status uniwersytetu ECIU), ECIU wyjdzie od pytania, co w praktyce oznacza europejski sojusz instytucji szkolnictwa wyższego. "Obejmuje to jego potrzeby w zakresie zarządzania i zostanie zbudowany na podstawie 25-letniego doświadczenia, które posiadamy jako ECIU, naszej sieci i wiedzy', mówi Martínez. 'Następnie zaproponujemy najlepsze opcje dla zinstytucjonalizowanego instrumentu współpracy, przekazując również zalecenia dotyczące wymaganej poprawy istniejących instrumentów UE".

Oprócz istotnego zaangażowania wymienionych powyżej partnerów i właściwych interesariuszy, wiodącą rolę w projekcie ESEU pełnią Uniwersytet w Twente, Politechnika w Kownie, INSA Rouen oraz Fundacja ECIU.

Lista oficjalnych partnerów projektu ESEU: University of Twente (Holandia, koordynator), Kaunas University of Technology (Litwa), INSA Rouen (Francja), Dublin City University (Irlandia), Linköping University (Szwecja), Tampere University (Finlandia), Hamburg University of Technology (Niemcy), Politechnika Łódzka (Polska), Universidad Autonoma de Barcelona (Hiszpania), Universidade de Aveiro (Portugalia), University of Stavanger (Norwegia), Università di Trento (Włochy), Aalborg University (Dania), Fundacja ECIU, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu (Litwa), Ministerstwo Edukacji i Nauki (Portugalia), 4EU+ European University Alliance E. V., Una Europa, EU-Conexa, Charm-EU (za pośrednictwem Universitat de Barcelona), EUCOR-The European Campus (EUWT), Ministerstwo Edukacji i Kultury (Finlandia), Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (Włochy), Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego (Hiszpania), Autonomiczna Prowincja Trento (EUWT, Włochy), Stowarzyszenie Cimea (Włochy), Authority of Ireland For Cauliochthaigus Derbhu (Irlandia), Konferencja Dyrektorów Szkół Francuskich (Francja).

Projekt ESEU otrzymał rekomendacje od 4 państw członkowskich (Francja, Niemcy, Holandia i Polska). Oprócz tej listy, wiele innych podmiotów będzie zaangażowanych w projekt, aby zapewnić silne wsparcie. Prosimy o kontakt z ECIU, jeśli chcą się Państwo zaangażować.

Image