Wczytuję...

Finałowe spotkanie projektu ESEU

Body

Końcowe wydarzenie w ramach projektu ESEU na temat bardzo potrzebnego europejskiego statusu prawnego dla transnarodowej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego.

04 mar. 2024
ECIU-life

Prawie 200 przedstawicieli z całej Europy zebrało się online i w Brukseli, aby omówić dalsze działania na rzecz europejskiego instrumentu prawnego, który służyłby potrzebom instytucji szkolnictwa wyższego. Panowała powszechna zgoda co do potrzeby stworzenia takiego instrumentu w ramach współpracy ponadnarodowej.  

Projekt ESEU, prowadzony przez ECIU University, był jednym z czterech eksperymentalnych projektów Erasmus+ w zakresie polityki prawnej, w ramach których testowano i wdrażano instrumenty współpracy unijnej. Projekt ESEU (European Status for ECIU University), jak sama nazwa wskazuje, badał możliwości opracowania europejskiego statusu prawnego w celu przezwyciężenia przeszkód we współpracy międzynarodowej Uniwersytetów Europejskich. Kluczowi interesariusze i decydenci omawiali wspomniany wyżej temat podczas wydarzenia końcowego, które odbyło się 28 lutego 2024 r.

Więcej przeczytasz na eciu.eu

MORE INFORMATION HERE

Image