Wczytuję...

Nowe mikromoduły i wyzwania w ofercie PŁ

Body

Zapraszamy do skorzystania z oferty kształcenia przygotowanej przez naszą uczelnię w ramach konsorcjum ECIU na semestr zimowy roku akademickiego 2023/24. Szczegółowe opisy dwóch wyzwań i dwóch mikromodułów o zróżnicowanej tematyce są dostępne na https://engage.eciu.eu/browse. Udział w nich jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Studenckim PŁ lub Centrum Kształcenia PŁ.

18 lip. 2023
Uczący się

Można wybierać z wielu mikromodułów i wyzwań oferowanych przez ECIU. 4 oferty poniżej zostały przygotowane przez Politechnikę Łódzką i są dostępne na platformie engage ECIU:

micromodules and challenges

Ditch it or pitch it - How to sell yourself and your project or idea.

Chcesz lepiej się komunikować i nauczyć się technik autoprezentacji? Ten mikromoduł jest dla Ciebie!

We współczesnym, szybko zmieniającym się świecie jeden element wydaje się niezmienny - bycie dobrym komunikatorem. Jednak większość studentów, zwłaszcza z uczelni technicznych, o zainteresowaniach technicznych, ma tendencję do braku komunikacji, w szczególności umiejętności autoprezentacji. Ten mikromoduł pomoże uczniom zdobyć te niezbędne, przekrojowe umiejętności i poprawić ich wyniki podczas egzaminów ustnych, prezentacji, ale także podczas procesu ubiegania się o staż, szkołę letnią, semestr mobilności lub pracę. Różne techniki nauczania, np: 5 W, Koło Życia, zwiększą pewność siebie uczniów, ich odpowiedzialność za uczenie się, wzmocnienie pozycji i dobre samopoczucie. Współpraca, współtworzenie, pitching, partnerskie uczenie się i wzajemna ocena, dostarczanie konstruktywnych informacji zwrotnych będą odgrywać kluczową rolę w tym mikromodule. Mikromoduł uwzględnia nie tylko wymagania rynku pracy, ale także potrzeby uczniów. Dołącz do nas już dziś! Szczegóły na stronie:

engage.eciu.eu 

"Bee-cause We Care": Innovating Solutions to Increase Bee Health and Productivity

Czy jesteś gotowy, aby zmienić świat, jednocześnie odkrywając najnowocześniejsze technologie? Dołącz do Bee Solution Challenge! Będziesz miał okazję pracować nad rzeczywistym problemem, projektując system czujników dla uli pszczelich, wykorzystując technologie IoT i uczenia maszynowego. Zdobędziesz nowe umiejętności w zakresie technologii komunikacyjnych i analizy danych oraz będziesz współpracować z ekspertami branżowymi z Intelligent Hives. Nie tylko zdobędziesz cenne praktyczne doświadczenie, ale także pomożesz środowisku, poprawiając zdrowie pszczół i promując zrównoważone rolnictwo. Ponadto możesz współpracować z podobnie myślącymi studentami. Czy jesteś gotowy na wyzwanie? Dołącz do nas już dziś! Szczegóły na stronie:

engage.eciu.eu 

Battery Fire Safety: A Sustainable Problem Approach?

Czy chciałbyś wziąć udział w programie bezpieczeństwa pożarowego baterii?

Zapraszamy do udziału w tej ekscytującej i pouczającej inicjatywie. Program/challenge ten ma na celu pomoc w zdobyciu cennej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umożliwienie odgrywania aktywnej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest kluczową kwestią, która dotyczy nas wszystkich i ważne jest, abyśmy podejmowali proaktywne kroki w celu zapobiegania pożarom i byli przygotowani do reagowania na nie, jeśli wystąpią. Uczestnicząc w programie Batteries Fire Safety, będziesz miał okazję poznać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym strategie zapobiegania, gotowość na wypadek sytuacji awaryjnych i procedury ewakuacji.

Ale to nie wszystko! Oprócz zdobycia cennej wiedzy, program zapewni również możliwość rozwijania umiejętności przywódczych, współpracy z rówieśnikami i interakcji z lokalną społecznością. Dołącz do nas:

engage.eciu.eu 

Exploring the diversity of alcoholic beverages in the world.

Czy interesujesz się fermentacją, destylacją, technikami oceny sensorycznej alkoholu, różnymi technologiami produkcji alkoholu i innymi powiązanymi kwestiami?

Ten mikromoduł pozwoli ci zbadać głęboką różnorodność napojów alkoholowych w różnych lokalizacjach geograficznych.

 Jest on podzielony na trzy główne sekcje: 1) style piwa, 2) rodzaje wina, 3) alkohole wysokoprocentowe i inne trunki - każda skupiająca się na unikalnych cechach i profilach smakowych tych trzech klas.

Wyjaśnimy podstawowe zrozumienie roli surowców i różnych procesów produkcyjnych. Skonfrontowane zostaną zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne metody produkcji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na unikalne cechy sensoryczne napojów dla danego typu/stylu i regionu geograficznego jego pochodzenia. Dołącz do nas:

engage.eciu.eu 

 
Image