Wczytuję...

ECIU na Kongresie Umiędzynarodowienia w Gdańsku

Body

Na I Kongresie Umiędzynarodowienia w Gdańsku Politechnika Łódzka przedstawiła działania prowadzone w ramach ECIU i projektu FOCI.

15 Maj. 2024
ECIU-life

W Gdańsku, w dniach 13-14 maja 2024 odbył się I Kongres Umiędzynarodowienia organizowany przez NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Przez 2 dni 48 panelistów z 14 krajów dyskutowało o umiędzynarodowieniu, a całe wydarzenie przyciągnęło około 300 uczestników onsite i ponad 150 online. Politechnika Łódzka również aktywnie uczestniczyła w kongresie.

Dyrektor CWM PŁ i koordynator ECIU University w PŁ, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, poprowadziła panel dyskusyjny p.t.: "Międzynarodowe programy kształcenia", podczas którego międzynarodowe grono ekspertów debatowało nad takimi zagadnieniami, jak:

  • programy wspólnych/podwójnych programów/dyplomów,
  • nowe trendy wynikające z inicjatywy European University Alliances,
  • wnioski z pilotażowego programu dotyczącego European Degree,
  • koncepcja elastyczności wynikającej z mikropoświadczeń.

Rozmawiano m.in. o nowych trendach European University Alliances czy o wnioskach z pilotażowego programu European Degree. O mikropoświadczeniach dostępnych w Europejskim Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów ECIU opowiadała Andrea Brose, ECIU University Educational lead. Przedstawiono również założenia i wnioski z projektu FOCI, który badał podstawy i główne założenia do wprowadzenia Europejskiego Stopnia Naukowego (European Degree). Projekt był realizowany przez 3 konsorcja, reprezentowane przez różne uczelnie, w tym Politechnikę Łódzką, a na kongresie w Gdańsku wyniki projektu przedstawiał jego główny koordynator Aleksandar Šušnjar, ekspert współpracujący w Centrum Zapewnienia i Doskonalenia Jakości, konsorcjum YUFE.

 

 

Image