Wczytuję...

Konferencja szkolnictwa wyższego w Brukseli

Body

W poniedziałek 29 kwietnia 2024 odbyła się konferencja poświęcona przyszłości szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej, w której aktywny udział brała Politechnika Łódzka i ECIU.

29 kwi. 2024
ECIU-life

29 kwietnia 2024 prawie 300 przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego UE, państw członkowskich, sektora szkolnictwa wyższego i gremiów Unii Europejskiej spotkało się w Brukseli na wydarzeniu zorganizowanym przez Komisję Europejską: „A blueprint for a European degree”. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki projektów pilotażowych programu Erasmus+ dotyczących europejskiego wspólnego dyplomu (European degree) i możliwego europejskiego statusu prawnego dla sojuszy Uniwersytetów Europejskich.

Głównym celem wydarzenia było omówienie przyszłych strategii rozwoju tych innowacyjnych formatów z obszaru European Education Area w oparciu o wyniki pilotażowych projektów Erasmus + realizowanych na poziomie sojuszy Uniwersytetów Europejskich, z uwzględnieniem propozycji zawartych w „Blueprint for European degree” ogłoszonego przez Komisję Europejską 27 marca br.

Polskim głosem w tej ważnej dyskusji była dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM, reprezentująca konsorcjum ECIUprojekt FOCI, którego byliśmy aktywnym uczestnikiem. Bez wątpienia zarówno Politechnika Łódzka, jak i sieć ECIU będą silnie zaangażowane w budowanie tego ważnego filaru przyszłego kształtu Europejskiego Obszaru Edukacji. Nasza uczelnia była zaangażowana również w drugi projekt prezentowany na wydarzeniu - ESEU. Badał on podstawy prawne funkcjonowania Sojuszy Uniwersytetów Europejskich i poszukiwał najlepszej formy prawnej, która umożliwiałaby wspólne działania. Potwierdza to jak ważny dla Politechniki Łódzkiej jest aktywny udział w kreowaniu przyszłości edukacji w Unii Europejskiej. 

Image