Wczytuję...

PŁ i ECIU wspierają Ukrainę

Body

Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na projekt ECIU4Ukraine, który będzie realizowany we współpracy z Europejskim Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów.

09 lut. 2023
ECIU-life

Celem tego projektu jest wsparcie ukraińskich uczelni, działających w czasie trwającej wojny, w integracji międzynarodowej poprzez przybliżanie ich do inicjatywy "Uniwersytety Europejskie". W trakcie rocznego projektu 10 uczelni partnerskich z Ukrainy otrzyma pomoc od ECIU poprzez:

  • umożliwienie pracownikom, doktorantom i studentom ukraińskich uczelni udziału w innowacyjnych, krótkich formach nauki, oferowanych wyłącznie w ramach sieci ECIU (mikromoduły, wyzwania) - mikromoduły to przyszłość europejskiego szkolnictwa wyższego, dlatego z pomocą ECIU słuchacze z Ukrainy będą mogli doświadczyć tego innowacyjnego podejścia do studiowania;
  • udział ukraińskiego środowiska akademickiego w wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich, seminariach, warsztatach, szkoleniach i kursach organizowanych przez uczelnie wchodzące w skład ECIU. Projekt przewiduje bezpośrednie zaangażowanie uczestników w ww. działania na danej uczelni, jak również w formie zdalnej, w przypadku gdy forma "offline" nie jest możliwa;
  • umożliwienie ukraińskiemu środowisku akademickiemu udziału w konferencjach organizowanych przez uczelnie ECIU, w tym w konferencji SMART-ER, konferencji dotyczącej wspólnego projektu badawczego uczelni ECIU - jest to doskonała możliwość nawiązania kontaktów naukowych pomiędzy obiema stronami;
  • konsultacje i szkolenia mające na celu przekazanie partnerom ukraińskim wiedzy i doświadczenia porozumienia ECIU w zakresie nowoczesnych metod i form kształcenia, np. challenge-based learning, mikromoduły, itp.; m.in. specjalne szkolenie przeprowadziłby CHEPS (the Center for Higher Education Policy Studies) - ceniony instytut badawczy przy Uniwersytecie Twente, który oferuje badania, szkolenia i konsultacje dotyczące różnych aspektów polityki szkolnictwa wyższego, zwłaszcza z międzynarodowej perspektywy porównawczej;
  • zwiększenie świadomości ukraińskiej społeczności akademickiej na temat Europejskiej Inicjatywy Uniwersyteckiej, a w szczególności ECIU. Realizacja planowana jest w formie serii filmów w języku ukraińskim skierowanych do studentów i pracowników oraz w formie drukowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych.
     

Projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku. Całkowity budżet projektu otrzymany od NAWA wynosi 1 mln zł.

Image