Wczytuję...

Podsumowanie roku 2023

Body

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń związanych z ECIU w 2023 roku.

01 sty. 2024
ECIU-life

Rok 2023 był bardzo ważnym rokiem dla ECIU i dla PŁ. Oto krótkie podsumowanie:

  • Politechnika Łódzka uczestniczyła w dwóch prestiżowych projektach kształtujących przyszłość edukacji akademickiej w Unii Europejskiej: FOCI (zbadanie podstaw przyszłego Europejskiego stopnia naukowego European Degree) i ESEU – (poszukiwanie statusu prawnego dla sojuszy Uniwersytetów Europejskich). 

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/droga-do-uzyskania-statusu-prawnego-przez-uniwersytety-europejskie

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/3-europejskie-sojusze-uniwersytetow-podejmuja-wspolprace

  • Nasi studenci aktywnie brali udział wydarzeniach takich jak hekaton Create Tomorrow, gdzie startowało 9 zespołów reprezentujących ECIU w tym 1 z Politechniki Łódzkiej.   

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/create-tomorrow-relacja-z-wydarzenia

  • W czasie Konferencji Uniwersytetów Europejskich zorganizowanej przez FRSE, Politechnika Łódzka otrzymała nagrodę za „Doskonałość Erasmus+”. Nagrodę odebrał JM Rektor Krzysztof Jóźwik, który podkreślał plusy członkostwa w konsorcjum i zaangażowanie PŁ. 

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/glowna-nagroda-dla-pl-za-doskonalosc-w-programie-erasmus

  • Od początku tego roku akademickiego Politechnika Łódzka wystawiła własną ofertę edukacyjna na platformie ECIU engage.eciu.eu gdzie dostępne są mikromoduły i challenge dla wszystkich studentów konsorcjum. Ta oferta edukacyjna jest przygotowywana przez wszystkich uczelnie należące do ECIU i dostępna dla wszystkich naszych studentów. Mikromoduły i challenge są bardzo zróżnicowane tematycznie, mogą być prowadzone online, hybrydowo lub stacjonarnie na zasadzie krótkich wyjazdów. Każdy z nich ma przypisane punkty ECTS, które student może wykorzystać w swoim toku studiów, przy przedmiotach obieralnych lub dopisać ukończenie kursu do suplementu dyplomu. Najwięcej nowych mikromodułów i challengy pojawia się na początku semestrów.   

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/nowe-mikromoduly-i-wyzwania-w-ofercie-pl

  • Delegacja z Politechniki Łódzkiej wzięła również czynny udział w Konferencji Naukowej ECIU University zorganizowanej w Barcelonie. Konferencja miała nowatorską formułę, wychodzącą poza tradycyjne struktury. Była interaktywnym forum omawiania wspólnych wyzwań i wspólnych projektów badawczych.

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/pl-na-konferencji-naukowej-eciu

  • Przez cały ubiegły rok był również realizowany projekt ECIU4Ukraine finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i skierowany na pomoc Ukrainie. Przedstawiciele 10 uczelni ukraińskich byli zapraszani na wydarzenia ECIU, prezentowane były założenia funkcjonowania konsorcjum i nowoczesne metody nauczania stosowane w Unii Europejskiej. Jedno z oferowanych szkoleń było skierowane do władz uczeni na Ukrainie i przedstawiało politykę dotyczącą szkolnictwa wyższego i nauki w Unii Europejskiej oraz proponowane rozwiązania dla uczelni ukraińskich. Projekt zakładał również zakup sprzętu elektronicznego, w tym generatorów prądu. W grudniu miała miejsce uroczysta konferencja kończąca projekt.

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/pl-i-eciu-wspieraja-ukraine

  • Najważniejszym wydarzeniem w ECIU w drugiej połowie roku było oficjalne wprowadzenie w życie mikropoświadczeń. Uniwersytet ECIU stał się pierwszym europejskim sojuszem, który wydaje scentralizowane mikropoświadczenia opatrzone pieczęcią elektroniczną. Pozwala to centralnie wydawać certyfikaty za udział w mikromodułach i challengach, które stanowią poświadczenie zdobytych umiejętności i ukończonych kursów. Docelowo te mikropoświadczenia będą kumulowane i będą podstawą rozwoju naukowego, przebranżowienia czy zmiany lub pogłębienia specjalizacji.

https://eciu.p.lodz.pl/pl/aktualnosci/17-listopada-webinar-online-o-mikroposwiadczeniach-w-eciu

Życzymy wszystkim, aby rok 2024 był jeszcze bardziej ECIU: aby obfitował w ciekawą ofertę mikromodułów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez konsorcjum, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie! Do siego roku!!!